Hcaptcha what should i do next • {"errorId":0,"errorCode":null,"errorDescription":null,"solution":{"gRecaptchaResponse":"P0_eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwYXNza2V5IjoiWVFqMzZOTy9NYXFLRkp2OHlOU3hpOWNnOUVnYW5pSW8zU1M4WnZnSHZaVFlzd2VHSWxtMjFUa09pSXdrU0tzYkp5TW04Qk9SN0ExeHJ4Q1AxWURQRmJxKzNIYzIvL01FQzBoTVhjcUY3eVNlT3F6Ui80ckc5UDZOSGFvNllzQ1RES3dpczAvMDVJY2xDUlg0WW0ydHpLaTRmZG9SVndiMEIzanRGVE56T2JRQkpPVEhkTURXdVRPWnVWaWQrQ0JUSUJUVmdKOVphWXRmL1BNM3BUb0lwb3llWVltWHdzL3djRUVGMWVRS0ErRjNwdTJaSnJJVTFiYS8yN1E5Z0hYVTZJdUhKL2VKbHBZT2pzOS90NExIbUo2ZmlWbGlmNjQrcThJWGFrazVrWm9Fc0lMQkl4SFYxblprVkRUTlU5NGJ5V1hNVnF1SW5BbDZmUEJMSVRKVHp6UTdsUXlWUnVVOXhnaDdJK0trZ2U5YkZVSHk0bHJ1UTNaeThSa2ROTGJDcDhidXZ3bE5jbkdOUCtBZ2xTZ2lzcUhBcUJja2kwcXk0eXVNZUZ4cTZKbG8wSi8rVzdsamhteTBIUHhrU2M5dFJMaTVFaHZDV3Z3dkZLRUNrV1Z4ZGs4U0JiNG5FRERVS293N2xaLzRMcmpocU1yZGFWNEZtd3VVeWUrM2c3Q3ppOWtIbWVEVnAxVWtGYkFPS05nYnFPb0VTNzlDdGlvODllaGxRcVMvRVl4RFdBZkduWkhkVTJnTHBlaFdsMldHUjl6bjJ6QnV0TjdqRmY5VlZpQ0o0eTVRMnE0bG5MQlZrWnd3a003Zm5pUVBYYnZjQ2lacEFaZklHMW1EdHR6KzlidHpmTWpLdlhNUXRPaDRNKy9oaFluUnBuNGdRcERmTGJuNFVkalVyYnlKeHRaZFM3T0h1MnFMT0MzemVZS1ZXKy9nLzZOanR0cWR6M1ErOFJSR3NHZnFra1NsTHBIM2RLWU1SbEtKNjNuSVlkZk9MOVVUWFNzMEdQVis4bFNuRENRVHBFc3hEeEplZGM5Q3dxM20yS0pQdFlhbjRYYUQvVjNFdndqRU9WZDJUUldDYjJ2UUlRMmM2YzBKaHgzMjdNTmJpdHdxc3RFeVIxbW1wYkNCMVdZRjFnNURxTFJkSEJKSHlBbDZpeFRCdkNGSEhrVjR2NzJLVEl0M29DTkFjNjlxQVd4QW41aFBleklhZjhEWEErMGFITXBLdmZqckJMWFBidmM0SklQeFMycVZ3NWlPSWE2Y01FYlNxczlDZWk1WHY4ZzZsMDVyay95WC9VWkpuYWhKVWtWUHlXNy9zRzNPQ2NDQWxmZnRpWElpMHY4dFVjOVN0M25sNUlBZU81RTE4ZGh2akZVSjR1WU1FM3VXZ0lTSlMzV2xVWlpsMFpudlhGZmFaWWs0ZUtRbXpZZXpCZzZPWVlDNUNETjNDbFhEVk1VMHlmeHhKVFllTm9waTllUHRJSU9VT2QxVUw1QTM2NXZZVzJJOUU0R0tsbHFTUmZwMFFFRUt1ckpvZlovMnJBV2l5a1htbnhNd1BENEV4d0lvTzVwWW52NHZFSVI5TW1CQ2s0Uk5zU0hWQ2E4cmhZUnczVHFlNE5JNGdyOTZkK0MwS2JrYkhwTjM0ZlVtaTRIV2xqa1o0QkRUQk5GNGJuNUxVTEszTHBoTXh5TU9iSkE0cFFTOVpTT3V1YnlYK0s4MmFSQlV1cThqaWdSM294WmllSnliSE1NVzAzQUc5eDhkKzdRV0FrdGhpYXJ3S3BweVpvcUlpYTh6enRNbUY0SjFaYnJQR2syUmZmblFNM3RBVHhkYUp2eEVaNzdVUUdGOXo0T3VIallqQXMyYlRTVWtJazVFSGQ5U2lOcjMwaUp5VUh6c1FTTGhxU2FWKzhXRUlycFA0bU5mNHJQMUV0NE1PL1RSeTJabTV6MTQyZ1E4ZWtCWVNURFVPSitPYkQ3aFVtYUlnZXY5K2NHdzI2OUJUTWxlOHNQMkRlWUxNT2dBbmtaNW10MzREU0RyRXUxYVRUZjVGS0xHV1RhNmJaUm1ZN2Q3emVpOFZBVXM5Yno0Y3ZoMEttdXBHYy9RM0xtWEVZSlNiYitndG51MDBESFNVdnR1Rk1nUDJjZFpRQktSVHZ5MUFaK3A1cnByZTExNDl0NXpvTGFnWk5RdzRGbWZPUFFvdEVPaTRSbC8ydTlUQ1FRYkptWnVwYm5COWFNc292anZuRVJlTE5haHJSUzB3cW9qWXJxdUk2aFd0TlZhK0ZmUk01Y0pnZGRZUmRITkFvTjUraXhCVGx5RzhmOHkvT05PbStDY3QvSkJwdzM3alNxRklGNHZIMldWSEZoemtOb25qZURlQ1NyY01vS1BLS083enhjcWM1ajRidjF6MFJsQmRwTVdHdTZqa09OK1hXUW8vMUg1YlNJVHF5UkJqRFFtM29LZEFQWUFrUDdmNkVyOG9iM3lveGMwQlozSTJUT2QxdGR1VmFDVE1MSXFsNjgvSUlIa3JWaDFkTWFrbllVayt0Z0Q2aTJIVzlFK3l0U3F0Wlc2V2pkM2dicVE2dE5rSTBoNytRdnZyUlhySzlsN0JFbkZSajJrMXhwSVhQUGlzaUNJMHZlWXB0RFJKTFN5MThMSy9CRlRxam1FcjNhcmxSbzc4OHEzalgxMHc1WE9JOXRXZE9PYW41VGMreEVlN0s1YnVQSTVoaVhZZjlqUWgySUdTUFFoWFp0YjQxSlhveVc5K2NNUGRTeG1aUllHdVh0VUxCTWo4c2xGMk9GNGRCMm8rM1BLaVZDSUQrS2ViWnBwby9iMEp0enpwL0ljNlBFdU5yUE5BOWh5cW9VdTVwRVN4R25JUDNDdmdMWkFxYTYra3ZqTGJLUVpuZDRXayt3NzFIcVE1Q1pkbHVGeE9mZkg5QjZ0aUVvQU1ZbjExeW9wZjdadmw3VCtxczV6WlhpbEJkb2ZjcGlaZVNHYktJR0xoblBZL0pYckxhWU9VTGFQckliYVlJWXpOdVEvM25leFdSaTBuQzVnK2lRS3BpM2VOOTRUNU9CSXJhQUZUdTlxdWVYSWY3Unl4QXlKN0lwYlFKTHdWNHhOZzZNRUJXaDU4M2hDWmZCdFVuYnhkbU82UHZmcmtzM1YwaDJtOS9CcGRnR1U1V3JwRngwME5heUlZRmRMSkpFK1BhNEt2VmNxRWNZWnlhcTBFVklINmRURlJMRFJaT2NBbjJaWFVxbE54SWZPM3lxWDFDdnhDbDNLaU9sVUw1anRkZWtHaCtrdjJYQkFkQmpzTkgyQUhSZENIYjhNY3YzT0pVSlF6dXBBWlJna25VeFNQem1LTlYwTVQwbHBFRHVsY2F0cWw4bk5JQVUxN0tyTEYyeTVyUzJZbjg3eVlpbzU3RXBFY0g1ZzlnRjUxWG0yS3FnbDF4Vm5wLytnYlFSLzZpcHI2WkpzMHB3Qnc2dEZpaXZjNCtsTmc3b3BkNDBkYk1VMStsN2FjWStXK3NFR3FCVXVaYXdpMU41UjhXRzRhYlRuM3R4UktleDNuWEVJMkxJL2dzY0p3LzNOK0Z5SFNiU0VMZG5QR0Z0ZGZ0Rks1RGVaK1lzWm02aitnMTc0RlY1bnNhclkwcXlWRVpmQ0JPZE9ObmwvMnRMa0FnQjl1c01yZ0ltZGZicE1pZXRObkw4bGRyTGFVMjZSQXRlQWNRNkt3YWJpSTVwMlVYRWxQRzFqNXhYb0NOTFQxR3FCUXRHdENPb3Z0bnAwYWJzWVdxU0UvMFJudWR5WGUrVnNLR09HMUswL0hBQlJZUjVtd2w3OTU4ck1aSmpnWkFjT2hkOEp6MjZoN3pYcml2U3hFQWlSYklubjBjVVYzdUN3dEl5b3ZUbWdjekJ2QmhQM2FncnB3ajY3UGZURXRtemtIQlp4YkJwKzJqY3Npa1Q0NXpqeGZsdE5sUi9LY25UanB2S1N2ZWdWb2pSS2QvZVZtQWlUclNaUUN5b0J5bUJBTG5lZG5mUUtYUDNaNlEyb3ZFSHl4TzZVUGJFWjE4djQrbnVBZVdYa3MvVVBYa0gxdjRncjVSQjJOWWl5Wi91RlNpTHZZamIvV2l3ajlqTy92dURRdXVicnRrMUh1Vy9uWXRVMCtudFhGb093dEpwbzJOckF2dkY5NWd5bDdhMHdnSGNXRkxLSG1saUVmM1F3UEFWdVEyR3hvYXBrL2NZMjZMSTJlMlhVOHhIbFdQd3o5bVlMc1JVenY5RVhhTWw5ZUZUUXJ1ZFN4NTlQaTdBQ3VJNDZqZC9wa1F0c2ZqR3RUNnAxc3EyWm9rNUw1a3FhVmRvTkZkK0JQcVZLaEJEd1pJOG8wZHNnT0g2N3BDWTZKMmRENU82SEpoVTVGclZ2Tm1Wd3NOMkJvcHhxTFcxMDJuNmpJUjZQNmFxL1ZyVFN0eVlBNDlJRHBQSkx3d1ZJNTNuUHVtUENWZmZqMHlzeFZRVUZRanRleC90TVRiWm1kQkR5M0JlZ2dHMXFMbVM3RnZFMDc4Wkl3dklaQWhLdEw2VDV2RFU4VVcrZnlZYjVJV3p4VzdGTzJGM2FzWlhoUW9YZjRNbndXVW1MNWF5MWd0ZzRqd2cyVkh5dmQycUcwdFQ4dWpjWHJQbVN3aFh3MjhDZTk3VXZDOElmU29hbmlPS1RVRUZtckVVR3V6b2w2TjBES0xTdUV6M05lMlNlOE5lU3I0bUNsNUFhMWdJZXhNeEhsNHo2TUo4M094Zkd6cDJpYlFJWmxCa1U2ZkN1UnZVQ2QrWDdXRDEzTFFNTkpaZVpyM2dHWEdQOXo4b2N4dStNVE9VMHBzeHp6UlA5KzZlMEdkdEMwbmtvSGR4cFI3bmpmY2U1V2t2M2dxTXFIRVF6WjV3Z2xBRERWd1JtcHMraTZZZXBIMHFrUUhZZ0c5UkxyYnlSdm5mOTdUc01KanRmRndWb2w1N0pDM005MTN0V2MvQUhwQ3hramZBR0VabHpBdlhmWmRoYnlhQ1BQY2JrbjRHR2pwcnNpYjI0SGZXVS9VWU55SWNGeUcxczErb2Q0YUk1eDl6WnF5Z2Y1KzF1NGRzV29GZThLUWw2SllGWUJQSi9OSi9pWlpyeFFrWDRDUmhoOUYvTTM5ZVYrMXlJMHJLYVQyUUs4OTBXMGNhemRpYnIvYXVPM0RBM0kwdVFMb296dmNQM0RITUhmZVVNbUgxWDQ3amh4SlJCMVJvZjM1ajFPTENsMjN0eWx5b3JLOW9qSGxxbnRCdWt3d1l6K0g1QW9TWEx5N0duOFp1Q2RoaXRmTFRZUzVOOHRGSk5Kb09QTEU0Ty94OWZwLzhSR0Fhcm5nV1JFNlRGbzBUMXkwK2tvYk5vamx2c2VLRmovazFBbjdpMzZ6UzJnb093ZC9qQisxMkVMb2gzTUVRZ1lsWW1CcHU1SE1KSEpNVHNvMFZJUHlkdkI0QnYwSCt5Y2xtaXRwdlJqbHVZTEptS0dhUWJiRTZ3YWpKNEZHNDRTd0Y4VEdXU3pvNFZySU9KazIvNkcvMUtLMXI3N3RyZHVKQ0hDZCtUNEc2S0pzOHExK0pFaUw2K1RBeGU5aFA4aTExVzBaajZnZ2N2TWx4NkRPN3BMMmZ4bGdDbm5lOGwyOVhsbmV5WUx0RFp3aVJJb1lQc01sbnJEdWo1NGQyREZNNWF5Z0lTVEZTUWtmUnZXQ0ZBckM2Q0pRREF5d3NDb1MrSytuRHE3eVNrelFLTjBKNk4xOSt1blFpWXVDNEg5TVJ0eUxCRGRFY2ttWm1UVm9rVlozajZEYVhXbm1VV25PMndpL1YxcXVYcHp2WFlpOXhoL21mYVlCc2JzMW5RajBEN2ZsSkJzZ2pPUlpGSDl3OTkvT0JzMElFSEtwWW1wL3VVd3ljVVVYYz0xamRGZHZlK2JKOS9jcjhXIiwiZXhwIjoxNjMyNTI2NjcyLCJzaGFyZF9pZCI6NTM1NzY1NTksInBkIjowfQ.j6QucA7RjPa-giEid2A_uu852PnocDlqtmtbDunWQZ8"},"status":"ready"}

  I solved hcaptcha with CaptchaCustom but I don't know what to do next I did it for discord can you help me? • @korthresh Try to use official HCaptcha solve module. It is available in BAS 24.1+ and disabled by default, so you need to manually enable it. It has automatic submit out of the box • @DoctorKrolic hello thank you for your reply
  discord catches me in official module and doesn't open account
  so we need to use custom captcha
  or if you show me how to hide in official captcha i would be grateful to you.

  I use fingerprint but still discord catches it because as far as i can't hide in official hcaptcha.


Log in to reply