Object to Array • Dobryi den. Neobhodimo iz "object" sdelat "spisok".
  Probyval code nize, cherez codeplay.io vsio rabotaet.

  LIST= new Object();
  LIST[2] = [1,2,3];
  LIST[1] = [1,"ACTION",3];
  LIST_2 = Object.keys(LIST).map(function(LIST_2){return[LIST_2,LIST[LIST_2]]})
  

  Vypolniu kod cherez "vypolnit kod" v BASe - vydaiot oshibku

  [[LIST]]= new Object();
  [[LIST]][2] = [1,2,3];
  [[LIST]][1] = [1,"Action",3];
  [[LIST_2]] = Object.keys([[LIST]]).map(function([[LIST_2]]){return[[[LIST_2]],[[LIST]][[[LIST_2]]]]})
  

  Oshibka:

  : ReferenceError: Can't find variable: returnVAR_ во время выполнения действия
  

  Poprobyval zamenit quadratnye skobki posle "return" na obychnye - vypolniaet deistvie, no elementy spiska daiot "null" . • @faleev пробелы ставьте между квадратными скобками и переменными BAS

  [ [[LIST_2]] ]
  


 • @Fox Blagodariu, rabotaet !


Log in to reply